sábado, 4 de febrero de 2017

A BAILAR!!!

MIRA COMO ME MOVO!!!

Practicamos co alumnado estes esquemas rítmicos. Unha vez traballados e asimilados, o mestre presenta nunhas cartolinas, en grande,  unha serie de esquemas rítmicos similares ao traballados.
O alumnado debe executalos á vez que fai os seguintes movementos:
- Negra: 1 palma nos xeonllos
- Corcheas: dous saltos (1º á dereita e logo á esquerda)
- Silencio de negra: agáchanse

ESCOITA E REPITE